عاشق موارد زیاد باشید، زیرا قدرت واقعی در آن است، و هر که بیشتر دوست دارد، بیشتر عمل می‌کند و بیشتر می‌تواند موفق شود، و کاری که با عشق انجام شود به خوبی انجام می‌شود.
ونسان ونگوک
ثبت نام مترجم

کد ذهن شگفت انگیز

ده قانون نامتعارف برای بازتعریف زندگی و موفقیت

 براساس شرایط خودتان

کد ذهن شگفت انگیز

اثر ویشن لخیانی

ترجمه منصور بیگدلی

تعداد صفحات 327

قیمت: 29000تومان

سفارش نسخه الکترونیکی از سایت طاقچه 

سفارش مستقیم نسخه چاپی