اگر چیزی را دوست ندارید، آنرا تغییر دهید. اگر نمی‌توانید آنرا تغییر دهید، روش خود را عوض کنید. شکایت نکنید.
مایا آنجلو
ثبت نام مترجم

 

ضمایم کتاب می توانید پولدار بودن را انتخاب کنید، اثر رابرت کیوساکی

برای دانلود، روی هرکدام کلیک کنید.

 

صورت وضعیت مالی شخصی    دانلود

کاربرگ تعیین گردش نقدی      دانلود

کاربرگ نگهداری سوابق         دانلود

کاربرگ هزینه های شخصی    دانلود