موفقیت پایان راه نیست، شکست کشنده نیست: مهم اشتیاق ادامه دادن است.
وینستون چرچیل
ثبت نام مترجم

بزرگترین علت عدم موفقیت شما

هوبرت کو

قبلا من هم مثل بقیه بودم، فکر می‌کردم فرمول موفقیت ساده است:

1.سخت کوشی معادل موفقیت است

2.با دانستن دلیل خود، موفق خواهید شد.

3.هرگز تسلیم نشوید و همچنان تلاش کنید.

کاملا اشتباه می‌کردم. در حقیقت فکر می‌کردم که شماره 3 مهمترین خط در تمام زمان‌ها است. در حقیقت این خط باید مستحق یک پاداش باشد چون دوباره تلاش کردن و تلاش برای رسیدن به همان نتایج بدین معنا است که کاری که انجام می‌دهید در واقع درست نیست.

درعوض بگذارید به شما بگویم که این فرمول موفقیت است.

« پیوسته خود را با موقعیت منطبق و اثرات را دنبال کنید.»

باید پیوسته بر رفتار خود نظارت کنید و بازخورد بگیرید تا خود را به سمت موفقیتی که واقعا استحقاق آن را دارید سوق دهید و صرف اینکه چیزی را بخواهید کافی نیست، باید به آن نیاز داشته باشید. درست مانند تنفس بعدی، مطمئنم که برای زنده ماندن به آن نیاز دارید. به عبارت دیگر، با تحول دایمی به رویاهایتان متعهد باشید و ببینید که به زودی به قله می‌رسید.

مترجم: منصور بیگدلی

 

استفاده از منابع با ذکر منبع آزاد است.