من موفقیت خود را به این جمله نسبت می‌دهم: «نه بهانه‌ای می‌آورم و نه بهانه‌ای می‌پذیرم.»
فلورانس نایتینگل
ثبت نام مترجم

 

شش گام برای تبدیل اشتیاق به ثروت «معادله مالی»

ناپلئون هیل

گام نخست: مقدار دقیق پولی که می‌خواهید را در ذهن خود مشخص کنید. اینکه بگویید مقدار زیادی پول می‌خواهم کافی نیست. مقدار دقیق را مشخص کنید.

گام دوم: مشخص کنید در مقابل پولی که می‌خواهید دقیقا چه چیزی خواهید داد (در مقابل هرچیزی که می‌گیرید باید چیزی بدهید.)

گام سوم: تاریخ دقیقی که می‌خواهید پول مورد نظر را بدست بیاورید را تعیین کنید.

گام چهارم: طرح قطعی برای انجام اشتیاق خود تعیین کرده و یکباره این طرح را عملی کنید، بدون نظر گرفتن اینکه آمادگی دارید یا خیر.

گام پنجم: بیانیه دقیق و واضحی در مورد پولی که میخواهید بدست بیاورید بنویسید، محدوده زمانی بدست آوردن آن را بنویسید، آنچه در عوض می‌خواهید بدهید را بنویسید و بطور واضح طرح جمع کردن آن را توضیح دهید.

گام ششم: بیانیه کتبی خود را روزی دوبار بلند بخوانید، یکبار شب پیش از خوابیدن و یکبار صبح پس از بیدار شدن از خواب. همانطور که می‌خوانید ببینید و احساس کنید و باور کنید که قبلا به آن پول دست‌یافته‌اید.

ترجمه: منصور بیگدلی

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.