هر دقیقه‌ای که عصبانی باشید شصت ثانیه از شادی خود را از دست می‌دهید.
رالف والدو امرسان
ثبت نام مترجم

راهنمایی‌های روزانه درن هاردی

توجه کنید

فقط شما مسئول موفقیت یا شکست، شادی یا ناراحتی، استرس یا سرزندگی، فقر یا فراوانی، افزایش ارزش یا کاهش ارزش خود هستید.

شما انتخاب می‌کنید چه چیز را تجربه کنید.

و شما انتخاب می‌کنید به چه چیز توجه کنید، در چه مورد فکر کنید، در چه مورد حرف بزنید و در چه مورد کاری انجام بدهید یا ندهید.

به یادداشته باشید:

آنچه توجه شما را کنترل می‌کند، زندگی شما را کنترل می‌کند.

شما در معرض دنیای اطرافتان نیستید.

با اجازه دادن به آنچه که توجه شما را کنترل می‌کند، می‌توانید دنیای خود را کنترل کنید.

کار امروز:

از خود بپرسید....

امروز چه روزی می‌خواهید داشته باشید؟

روزی شادی؟

روزی سازنده؟

روزی سرگرم کننده؟

روزی دوست داشتنی؟

روزی پیروزمندانه؟

چند مورد را در دفترچه خود بنویسید:

_______________________

_______________________

_______________________

روزتان را انتخاب کنید و سپس به دنبال موارد، افراد، رسانه‌ها و محیط‌هایی بگردید که این موارد در آنها وجوددارند.

از قدرت خلاقانه خود شگفت‌زده خواهید شد.

ترجمه: منصور بیگدلی

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است