هر کسی در درون خود بخشی از خبرهای خوب دارد. خبر خوب این است که نمی‌دانید چقدر می‌توانید بزرگ باشید، چقدر می‌توانید عاشق باشید، به چه چیزهایی می‌توانید دست‌یابید و پتانسیل شما چیست.
آن فرانک
ثبت نام مترجم

عنوان:ثبت ایمیل
توضیحات:برای دریافت لینک دانلود لطفا نام و ایمیل خود را وارد کنید
 ورود اطلاعات
 


عنوان:ترجمه
توضیحات:
 ورود اطلاعات