من براین باورم که موفقیت، امادگی برای فرصت است. اگر وقتی فرصتی پدید می‌آید آماده نباشید، خوش شانس نخواهید بود.
اپرا وینفری
ثبت نام مترجم